Siegel der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
Repertorium Geschichtsquellen des Deutschen Mittelalters
Logo der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Vita Siardi

(Leben des Siardus)

Repertorium Fontium 11, 398

Suchkategorien

Entstehungszeit: um 1230-1300
Berichtszeit: um 1150-1230
Gattung: Hagiographie
Regionen: Rheinlande
Schlagwörter: Heiligenverehrung, Orden: Prämonstratenser

Werk

(B.H.L. 7697-7698). Lebensbeschreibung des ersten Abtes Siardus (PND143978225) († 1230) des Klosters Mariengaarde (O. Praem., Friesland, dioec. Utrecht) aus dem 13. Jh.

Handschriften - Mss.

Bruxelles, Bibl. Royale, 6717-6721, ff. 51-71 van den Gheyn, nr. 3173, dazu Edd. Wybrands, pp. xiii-xv

Ausgaben - Edd.

A. W. Wybrands, Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven, met inleiding, aantekeningen en register, Leeuwarden 1879, pp. 76-146

H. Th. M. Lambooij – J. A. Mol, Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariengaarde in Friesland, Hilversum – Leeuwarden 2001 pp. 242-318, Vita, 318-348, Miracula

Übersetzungen - Transl.

Friesisch

J. Douma, It libben fen Siardus, «Friesch Dagblad» 3 (jul. 1930)

J. Douma, It libben fen Siardus, «Friesch Dagblad» 18 (dec. 1930)

J. Douma, It libben fen Siardus, «Friesch Dagblad» 8 (jan. 1931)

Niederländisch

v. Edd. Lambooij – Mol pp. 243-319, Vita, 319-349, Miracula

Literatur - Comm.

L. Weiland, MGH SS., 23, 1874, pp. 575

v. Edd. Wybrands, pp. xviii-xxiii

S. Muller, Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken, Utrecht 1880, p. 81

G. van den Elsen, Leven van den zaligen Fredericus van Hallum. Stichter der Abdij Mariengaard in Friesland, Oosterhout 1893, pp. 12-15

Wattenbach, II (1894, 6. Aufl.) 431

M. Klinkenborg, Einige Bemerkungen zur Überlieferung der Gesta abbatum Orti S. Marie, Emder Jahrbuch, 12, 1897, pp. 151-158

S. de Groot, Leven en verering van den H. Siardus, Averbode 1913, 2. Aufl.

Romein (1932) 69-71

R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, I, Utrecht 1957, p. 242

R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II, Utrecht 1957, pp. 243-244

M. van Buijtenen, Augustijnse vroomheid in Mariengaarde, in Fan in pastoar en syn kleaster, cur. J. J. Kalma, Leeuwarden 1963

E. H. Waterbolk, in Geschiedenis van Friesland, cur. J. J. Kalma u.a., Drachten 1968, 1973, 2. Aufl., pp. 640-643

N. Backmund, Die mittelalterlichen Geschichtsschreiber des Prämonstratenserordens, in Bibliotheca analectorum Praemonstratensium, 10, Averbode 1972, pp. 156-158

M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere im Nederland geschreven verhalende bronnen, 's-Gravenhage 1981, pp. 104-105 nr. 86

U. G. Leinsle, Aristoteles und die “Moderni” in der Vita Siardi, Analecta Praemonstratensia, 58, 1982, pp. 210-224

H. Oldenhof, in Bedevaartplaatsen in Nederland, I, cur. P. J. Margry – C. Caspers, Amsterdam 1997, pp. 417-421

D. E. H. de Boer, Mirakels mooi. Groningers en wonderen in de dertiende tot vijftiende eeuw, in: Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, cur. D. E. H. de Boer u.a., Assen 1998, pp. 206-210

I. van’t Spijker, Een matte biografie, een heiligenleven met allure: de dertiende-eeuwse Vita Siardi, in: Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, cur. D. E. H. de Boer u.a., Assen 1998, pp. 187-200

H. Th. M. Lambooij, Hagiografie in en Fries klooster, in: Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van den heiligenverering in de orde van Prémontré, cur. S. van de Perre, Brussel 1998, pp. 31-50

K. Heene, Ad sanguinis effusionem, Queeste, 6, 1999, pp. 1-22

v. Edd. Lambooij – Mol, pp. 43-52

http://www.narrative-sources.be (NL0143)


Empfohlene Zitierweise: Vita Siardi, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04562.html, 2018-06-13


Letzte Änderung der Daten am 06-09-2012 10:51